05/10/1628, 7

05/10/1628, 7

7 Scheepskapitein Teunis Woutersz. verzoekt HHM om de Admiraliteit te Dokkum hem zijn in 1609 vanwege bij de zeeslag in de Straat van Gibraltar verrichte diensten toegekende extraordinaris jaartraktement te laten uitbetalen. Ook moet het College worden gelast dit zijn leven lang te blijven doen.
HHM gelasten het Admiraliteitscollege het achterstallige traktement van de suppliant te betalen, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. Dan dient het College daarover binnen een maand te berichten.