07/10/1628, 15

07/10/1628, 15

15 De Raad van Vlaanderen te Middelburg adviseert d.d. 7 sept. over het op 6 juni ingediende rekest van Van der Eycken en Casembroot. Op 12 mei 1615 hebben HHM de Raad gemachtigd zijn recht te handhaven aangaande het verkopen, verpanden of wijzigen van de lenen in het staatse deel van Vlaanderen. Daarom zouden de supplianten naar de Raad moeten worden verwezen om hem een deskundig besluit te laten nemen over het verzochte octrooi.
HHM nemen dit advies over. Zij verwijzen de supplianten naar de Raad van Vlaanderen en laten deze over hun zaak beslissen.