10/10/1628, 11

10/10/1628, 11

11 De memorie van de ordinaris kapiteins ter zee over de betaling van hun maandsalaris zullen HHM bespreken met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges