10/10/1628, 12

10/10/1628, 12

12 Naar aanleiding van de remonstrantie van de drost, burgemeesters, schepenen en raad van Bergen op Zoom verzoeken HHM de heren van Holland te regelen dat hun lastgevers op de belangrijkste ingediende stukken zullen antwoorden.