10/10/1628, 13

10/10/1628, 13

13 De RvS adviseert d.d. 6 okt. over het op 29 sept. gedane verzoek van de heren van Holland om in te stemmen met door Elias Trip verzochte uitvoer. De Raad meent dat Trip eerst zou moeten aangeven waarheen hij de kogels wil uitvoeren.
Desondanks stemmen HHM in met de verzochte uitvoer, mits Trip binnen zes maanden erna bewijst de kogels naar toegestane plaatsen te hebben laten brengen.