10/10/1628, 14

10/10/1628, 14

14 HHM resumeren het verzoek van de WIC ter Kamer Amsterdam d.d. Amsterdam 3 okt. om afgevaardigden te sturen naar de vergadering van de Heren Negentien op 16 okt. Dit opdat zij de negentiende stem kunnen inbrengen en ten behoeve van de Compagnie helpen bij de besluitvorming.
HHM wijzen Kelffken en Bruininxs hiertoe aan.