10/10/1628, 15

10/10/1628, 15

15 De RvS adviseert d.d. 9 okt. over de op 16 sept. namens die van Stralsund ingediende propositie. De Raad meent dat deze stad behouden moet blijven vanwege het belang van de scheepvaart op de Oostzee. Bij een mogelijk beleg zou het verzochte subsidiegeld noodzakelijk zijn. Eerst dient er echter een geschikte afgevaardigde naar Stralsund te worden gestuurd met de opdracht zich nauwkeurig over de situatie van de stad te laten informeren. Als HHM dit rapport hebben gehoord en het nodig achten om die van Stralsund te steunen, kan worden besproken waarvandaan het benodigde geld moet komen.
HHM nemen dit advies over en laten Z.Exc. een geschikte persoon naar Stralsund afvaardigen.