10/10/1628, 2

10/10/1628, 2

2 Antonis Piscator, voormalig predikant van de familie van orateur Haga in Constantinopel, verzoekt:
I De gage voor zijn laatste dienstjaar te betalen, te vervallen op 26 november.
II Terugbetaling van de vanwege zijn reis over land naar de Republiek gemaakte onkosten.
III Vergoeding van de jaarlijks betaalde wisselkosten vanwege het overmaken van zijn gage.
IV Terugbetaling van de door hem gemaakte transportkosten van zijn bagage en boeken van Constantinopel [Istanbul] naar de Republiek, uitgezonderd het risico van de zee.
V Enig onderhoud totdat hij een nieuwe betrekking heeft gekregen.
HHM geven de suppliant voor al zijn aanspraken eenmalig 1.200 gld., waarvan zij ordonnantie laten depĂȘcheren. Hiervan wordt afgetrokken wat hij reeds aan gage over het laatste jaar heeft ontvangen.