10/10/1628, 4

10/10/1628, 4

4 In een remonstrantie meldt de magistraat van Aken [Aachen], welke stad neutraal is tegenover de Republiek, voor de RvS een proces te hebben lopen tegen korporaal Geurt van Aecken c.s., ruiters te Nijmegen. Deze zaak zou al zes maanden kunnen zijn afgehandeld. De magistraat verzoekt HHM om de Raad te gelasten deze zaak onmiddellijk en voorgoed af te ronden.
HHM verzoeken de RvS de suppliant een spoedige rechtsbedeling te geven.