10/10/1628, 5

10/10/1628, 5

5 Op verzoek van Phillips Eduwart verlenen HHM hem na onderzoek van de Raad van Vlaanderen aanstellingsbrieven om in Vlaanderen het notarisambt te mogen uitoefenen.