10/10/1628, 6

10/10/1628, 6

6 Kapitein Joris van Cats verzoekt betaling van 112 gld. 15 st. 12 p. omdat hij in 1624 drie dagen honderd man van voedsel heeft voorzien. Deze moesten de voorbijtrekkende artillerie begeleiden.
HHM geven het rekest aan de RvS om erover te beslissen.