10/10/1628, 8

10/10/1628, 8

8 Naar aanleiding van het verzoek van Boudewyn de Man c.s. verlenen HHM hun mandement van revisie en wordt het in hun nadeel gewezen vonnis van de Admiraliteit te Rotterdam vier maanden opgeschort. De zaak wordt toegewezen aan het Rotterdamse College.