10/10/1628, 9

10/10/1628, 9

9 HHM laten de door Joost Brasser verzochte terugbetaling van de aan commissaris Hoogenhouck naar Hamburg meegegeven wisselbrief van 10.000 rijksdaalder doen van de eerste provinciale bijdragen aan de 100.000 gld. voor Glückstadt ter betaling van het subsidie voor de Deense koning. Verder gelasten zij Brasser alsnog hun resolutie van 12 sept. uit te voeren inzake het inleveren van de authentieke kopieën van de in zijn handen zijnde stukken aangaande deze subsidiebetaling.