11/10/1628, 2

11/10/1628, 2

2 Resident Aissma bericht d.d. Hamburg 29 sept. het volgende:
I Op last van HHM heeft hij een wisselbrief van 10.300 rijksdaalder op ontvanger Reael getrokken ten behoeve van het garnizoen te Glückstadt.
II De keizerlijken hebben hun troepen voor deze stad met enkele compagnieën versterkt.
III Er is een vredesvoorstel bedacht tussen de keizer en de koning van Denemarken.
IV Stralsund wordt afgesloten.
V In Lübeck wordt onderhandeld over de handelssociëteit op Spanje.
VI Overste Wallenstein heeft een uit Pruisen gekomen en door een keizerlijk oorlogsschip in Rostock opgebracht Hollands schip terstond vrijgelaten.
HHM zullen deze brief bespreken met Z.Exc.