11/10/1628, 4

11/10/1628, 4

4 De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. Rotterdam 9 okt. twee afgevaardigden naar Brielle te hebben gestuurd. Deze moeten regelen dat de beschikbare oorlogsschepen naar zee terugkeren en het voor Scheveningen gelegen vijandelijke schip aanvallen. Laatstgenoemd schip berooft de vissers.
Hierover hoeven HHM geen besluit te nemen.