12/10/1628, 12

12/10/1628, 12

12 HHM resumeren de brief van resident Aissma en de uit het bericht van de president hierover blijkende overweging van Z.Exc.
HHM laten Aissma goed letten op het beleid van de koning van Denemarken, diens vertrek uit zijn rijk en de handelwijze van de rijksstenden inzake de vredesbesprekingen tussen de koning en de keizer. Zij laten Aissma hierover regelmatig berichten.