12/10/1628, 13

12/10/1628, 13

13 Voordat HHM de antwoorden op de proposities van Stralsund en van de Deense resident arresteren, laten zij deze door de president bespreken met Z.Exc.