12/10/1628, 18

12/10/1628, 18

18 De namens de RvS binnengekomen secretaris Huygens bericht dat de afgevaardigden voor de verbetering van de Rijn en IJssel aandringen op betaling van 12.000 gld. Dit bedrag is nodig voor het dichten van het achter de oude krib naast het Kleefse Spui ontstane gat. De ontvanger heeft hiervoor echter geen oplossing, vanwege de grote defecten van de provincies in het consent van 300.000 pond voor het uitdiepen van Rijn en IJssel en het fort langs de haven van Steenbergen. Dit blijkt uit het door hem getoonde overzicht van de defecten. Daarnaast bericht de ontvanger dat de Staten van Utrecht conform hun resolutie van 12 sept. verdere betaling van hun quote in het genoemde bedrag geheel hebben afgewezen. De Staten beweren immers dat de resoluties van HHM inzake de verbetering van Rijn en IJssel niet worden uitgevoerd.
HHM schrijven de nalatige provincies om hun defecten in het genoemde consent te doen zuiveren. Verder gelasten zij ontvanger-generaal Doublet intussen de 12.000 gld. te lenen, mits dit bedrag weer wordt afgelost met het door de provincies in het consent opgebrachte geld. Dit opdat door nalatigheid de krib en dientengevolge ook de nabijgelegen werken niet verspild zijn.
Voor deze gelegenheid doet Lochteren een verklaring tot zijn ontschuldiging. Hij heeft vernomen dat de monding van de IJssel deze winter door een of ander ongemak geheel zal zijn afgesloten, met onherstelbare schade voor de staat van Nederland, tenzij HHM spoedig de werken en hoofden bij de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en IJsseloord laten herstellen en voltooien.