13/10/1628, 10

13/10/1628, 10

10 Namens agent Carlaton wordt bericht dat hij een grote partij kleding heeft laten maken voor het uit Stade gekomen Engelse regiment van kolonel Morgan. Hij vraagt om een paspoort waarmee hij deze kleding van Delft over land kan voeren naar de locatie waar het regiment gelast is garnizoen te houden.
HHM laten de agent de kleding transporteren, mits hij daarvoor conform de wetten van het land een binnenlands paspoort haalt.