14/10/1628, 2

14/10/1628, 2

2 Naar aanleiding van het verzoek van Abraham de Velaer, koopman te Amsterdam, geven HHM hem toestemming voor de uitvoer van tien houten masten naar Marseille. Daarmee worden de daar binnenkomende Nederlandse schepen met afgebroken masten hersteld. De Velaer moet dan wel op het kantoor van de Admiraliteit te Amsterdam borg stellen en deze binnen een door het College te bepalen termijn zuiveren.