14/10/1628, 1

14/10/1628, 1

1 HHM lezen het rekest van voormalig fiscaal Gerridt Berck, die door de gedelegeerde rechters vanwege zijn misbruiken tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. Berck verzoekt uit zijn beklagenswaardige hechtenis te worden vrijgelaten en wil op last van HHM in Beijerland en de Ring van Putten verblijven.
De bemiddeling ten behoeve van Berck van de afgevaardigden namens Dordrecht in aanmerking genomen, laten HHM de suppliant uit gratie en medelijden vrij en zetten zij hem gevangen in Beijerland en de Ring van Putten. Hiertoe moeten zijn vrienden echter wel een borg stellen van 60.000 gld. opdat Berck daar naartoe vertrekt en er voortdurend aanwezig blijft.