14/10/1628, 17

14/10/1628, 17

17 De president bericht met Z.Exc. de gisteren ontvangen brief van de ambassadeurs in Frankrijk van 30 sept. te hebben besproken. Deze meent dat men eerst de afloop van [het beleg van] La Rochelle dient af te wachten voordat zinvol over de herroeping van de ambassadeurs kan worden besloten.
HHM laten de kwestie hierbij.