14/10/1628, 26

14/10/1628, 26

26 Naar aanleiding van de ontvangst van Beaugy, die als ordinaris ambassadeur van de koning van Frankrijk in de Republiek zal verblijven, sturen HHM hofmeester Mortangie naar Rotterdam. Daar moet deze zo verantwoord mogelijk het defroyement regelen en de ambassadeur naar 's- Gravenhage begeleiden.
Verder verzoeken HHM Z.Exc. om de ambassadeur met de koetsen in de buurt van Rijswijk te ontvangen en hem namens hen conform het reglement te laten verblijven in het daartoe aangewezen huis. Daar zullen de afgevaardigden van HHM de ambassadeur bezoeken en verwelkomen.