17/10/1628, 11

17/10/1628, 11

11 De baron van Monschau verzoekt de commandanten van de staatse garnizoenen te gelasten hun soldaten te verbieden om de inwoners van Oijen en nabijgelegen huizen te plunderen. Ook vraagt hij de inwoners van Oijen het bezit van kleine schuiten toe te staan waarmee zij bij hoogwater op de dijken kunnen komen. Ten slotte verzoekt Monschau om de inwoners onder borgstelling de voor hun bouwactiviteiten benodigde paarden vrij te laten invoeren.
HHM geven het rekest aan de RvS om erover te beslissen.