17/10/1628, 15

17/10/1628, 15

15 HHM stemmen in met het mondelinge verzoek van agent Carlaton om duizend pakken uit Engeland afkomstige kleding in Amsterdam te mogen lossen en invoeren, mits hij een kwart van het konvooi betaalt. Vanwege de verpachting van de konvooien zou kwijtschelding in het nadeel van het land zijn. De kleding is gedeeltelijk bestemd voor de troepen van Morgan en gedeeltelijk voor transport naar Denemarken.