17/10/1628, 6

17/10/1628, 6

6 Bericht wordt dat verschillende Nederlandse kooplieden en schippers door officieren en andere ondergeschikten van de koning van Frankrijk ernstig schade hebben geleden, zowel door het tot zinken brengen van hun schepen voor La Rochelle als door het bij andere gelegenheden confisqueren van hun handelswaar.
HHM laten de zeesteden zo spoedig mogelijk een overzicht sturen van de omvang en aard van de door toedoen van de Fransen geleden schade van hun inwoners. Dit kan door de ambassadeurs in Frankrijk of anderszins gebruikt worden in het voordeel van de inwoners en de toestand van het land.