18/10/1628, 4

18/10/1628, 4

4 Pijnaecker verzoekt de volgende punten:
I Zijn declaratie te onderzoeken en te accepteren.
II Te gelasten dat hij zijn gage ontvangt.
III De thans in 's- Gravenhage aanwezige afgevaardigden van Emden te vragen hem terug te betalen wat hij op hun verzoek voor de vrijlating van enkele van hun inwoners in Algiers en Tunis heeft uitgegeven.
HHM manen hun afgevaardigden tot het onderzoek van de declaratie dit af te ronden. Verder moeten zij de suppliant gelasten aangaande zijn aanspraken op die van Emden een aparte memorie bij hen in te dienen.