19/10/1628, 5

19/10/1628, 5

5 Z.Exc. stelt HHM op de hoogte van een brief van agent Bilderbeeck d.d. Keulen 7 oktober. Deze schrijft dat ritmeester Bodt, eerder in dienst van de keizer geweest, aanbiedt een compagnie van honderdvijftig ruiters voor hen te lichten.
HHM nemen dit aanbod namens de Republiek niet aan.