20/10/1628, 2

20/10/1628, 2

2 HHM lezen de op 18 okt. ingediende remonstrantie van advocaat Laurens Rostock, afgevaardigde van Stralsund. Vanwege de benarde positie van Stralsund vraagt deze om een kleine maar coulante bijstand opdat de inwoners van deze stad en anderen onmiddellijk het resultaat van hun genegenheid zien. Hierdoor zullen deze in toenemende mate worden aangemoedigd zich nader te verbinden en te verdedigen tegen het geweld van de vijand.
Ter nadere opheldering van hun antwoord van 14 okt. op de propositie van Rostock verklaren HHM dat hun gezant naar Stralsund gemachtigd en gelast zal worden in noodgevallen 30.000 gld. te trekken. Dit bedrag wordt namens de Republiek aan de burgemeesters en raad van deze stad geleend, indien deze het beloven terug te betalen.