20/10/1628, 4

20/10/1628, 4

4 De RvS adviseert d.d. 14 okt. over de brief van Dieden. Hierin is bericht dat de hertog van Neuburg heeft gelast enkele compagnie├źn ruiters van de keizer in het vorstendom Gulik [J├╝lich] te doen onderbrengen om deze in te zetten tegen troepen van de Republiek en van de keurvorst van Brandenburg. Wanneer de keizerlijke troepen tegen staatse soldaten zouden optreden in het beletten van de Gulikse executie, dan meent de Raad dat men zich daartegen mag verdedigen.
Inzake het bericht van Dyden over de strenge aanpak van de predikanten te Wezel zou deze gelast mogen worden informatie in te winnen welke goederen, renten en huizen hun zijn ontnomen en hiervan bewijzen te verzamelen. Hierna kunnen passende maatregelen worden getroffen.
HHM nemen het advies over. Zij verzoeken de Raad om Dyden te gelasten nadere informatie in te winnen.