20/10/1628, 13

20/10/1628, 13

13 De ambassadeurs in Frankrijk schrijven d.d. Parijs 7 okt. door de koningin-moeder te zijn ontboden. Zij heeft hun verzocht aan Z.Exc. te vragen om teruggave van de door de staatse ruiterij van de prins van Modena ontnomen bagage.
HHM laten Z.Exc. hierover besluiten.