21/10/1628, 14

21/10/1628, 14

14 Joost Jacobsz. Olijcan verzoekt ontvanger Houffijsser hem jaarlijks zijn traktement van 120 gld. te laten betalen voor de bewaking van het geschut van de Admiraliteit te Amsterdam , net zoals zijn voorganger regelmatig heeft ontvangen.
HHM vragen hierover advies aan de Generaliteitsrekenkamer .