21/10/1628, 23

21/10/1628, 23

23 In een remonstrantie meldt ontvanger Cornelis Oostermans dat de magistraat van Bergen op Zoom over de uitvoer van iedere ton vis en haring ½ gld., van iedere ton zeep 15 st. en van ieder okshoofd Franse wijn 1 gld. blijft heffen.
HHM geven het rekest aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges. Zij moeten dit onderzoeken en erover berichten.