21/10/1628, 24

21/10/1628, 24

24 Cornelis Pynaecker, voormalig gezant in Algiers en Tunis, vraagt om de aanwezige afgevaardigden van Emden te verzoeken met hem af te rekenen. Het betreft de door Pynaecker op aandringen van de burgemeesters en raad van deze stad in Tunis en Algiers gedane betaling voor de vrijlating en kosten van tien uit Emden afkomstige slaven.
HHM verzoeken de afgevaardigden om Pynaecker tevreden te stellen.