24/10/1628, 12

24/10/1628, 12

12 Consul Cornelis Berck verzoekt in plaats van 2 dukaten voor ieder in Livorno aangekomen schip als consulaatsrechten net zoveel te mogen ontvangen als de consul van Genua. Dat is een half procent over alle vrachten die Nederlandse schippers in Livorno lossen en één procent van de vrachten die daar verder worden verhandeld. Als beperking geldt dat dit niet hoeft te worden betaald over schepen of vrachten die de Levant aandoen en geen last breken of vrachten inladen in Livorno.
HHM geven het rekest aan Bas en Beaumont. Zij moeten dit onderzoeken en erover berichten.