24/10/1628, 14

24/10/1628, 14

14 De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. 28 sept. over het op 4 dec. 1627 ingediende rekest van Bartholomeus du Corne, tafelhouder te Sluis in Vlaanderen. De Raad meent dat de suppliant bij de verzochte verlenging van zijn octrooi als tafelhouder de voorkeur verdient boven een ander, zodat het door Abraham Willemsz. Bierman op valse grond verkregen octrooi na afloop van dat van de suppliant moet worden ingetrokken.
De aanbeveling van de gouverneur en de nadere verklaring van de magistraat van Sluis in aanmerking genomen stemmen HHM op bovengenoemde voorwaarden in met de verlenging van Du Cornes octrooi voor twaalf jaar na afloop van het lopende octrooi. Het octrooi van Bierman wordt vernietigd aangezien het op valse grond is verkregen.