25/10/1628, 10

25/10/1628, 10

10 In een rekest meldt Franceline degli Affettadi, dochter van Cosmo, voormalig heer van Gistel, dat de in Breskens in Vlaanderen gelegen Gistelarepolder toebehoort aan het sterfhuis van haar vader en op naam is gesteld van haar op vijandelijk gebied wonende broer. De polder is echter in beslag genomen door de ontvanger van de confiscaties te Sluis. De suppliante verzoekt HHM dit beslag op te heffen en de ontvanger te gelasten zijn handen ervan af te trekken.
HHM geven het rekest aan de Raad van Vlaanderen . Deze moet informatie inwinnen en erover adviseren.