25/10/1628, 19

25/10/1628, 19

19 HHM lezen de op 5 en 13 okt. opgestelde adviezen van de RvS en de Admiraliteit te Rotterdam over het op 19 sept. ingediende rekest van de schout en inwoners van het dorp Besoijen.
Conform deze adviezen geven HHM de supplianten toestemming hun vee op de markt te brengen en anderszins te gebruiken in vijandelijke of neutrale gebieden. Dan moeten zij wel op de kantoren met hun eerdere paspoorten bewijzen dat dit vee langs de Oude Maas te Drongelen en Besoijen is geweid. Wanneer de supplianten bij de uitvoer naar 's- Hertogenbosch of Breda tevoren geen Bosch' licent hebben betaald, moeten zij bij het afgeven van de paspoorten het restant betalen.