25/10/1628, 9

25/10/1628, 9

9 Johan en Carlo Smissaert, kooplieden te Amsterdam, verzoeken een door de vijand van hen gestolen fluitschip in Oostende te mogen terugkopen en naar de Republiek te brengen. Zij vragen om het schip in ieder geval vrij te verklaren wanneer dit uit Oostende komt en door Nederlandse oorlogsschepen wordt aangevallen.
HHM gaan hierop niet in. Zij zullen aan niemand toestaan schepen uit de havens van Vlaanderen naar de Republiek te brengen of daarvandaan afkomstige en veroverde schepen vrij te verklaren.