26/10/1628, 6

26/10/1628, 6

6 Conform het op 21 okt. opgestelde advies van de RvS over het op 20 okt. ingediende rekest van ritmeester Eeckeren zullen HHM de suppliant helpen, omdat hij in dienst van het land is. Daartoe moet de Raad ontvanger Bergaigne in Bergen op Zoom gelasten aan de abt van Sint Bernard1 en aan de jezuïten het volgende te laten weten: indien zij niet bewerkstelligen dat de voorgenomen confiscatie wordt voorkomen, dan zal men tegenmaatregelen treffen op al hun onder contributie staande goederen.

1 Deze abdij lag aan de Schelde in Hemiksem .