26/10/1628, 7

26/10/1628, 7

7 In een rekest meldt Leendert Antonisz. Spruyt, biersteker en koopman te IJzendijke, verschillende ordonnanties à 21.365 pond 5 st. 5 d. te bezitten ten laste van het kantoor van de overleden ontvanger Casembroot. Deze zijn verstrekt vanwege het bouwen van fortificaties en andere werken. Spruyt verzoekt de ordonnanties te laten betalen door de ontvanger-generaal of tenminste gemachtigd te worden deze om te zetten in obligaties ten laste van het land.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.