26/10/1628, 11

26/10/1628, 11

11 HHM stemmen in met het voorstel van Z.Exc. om commissaris Diderick van Halewyn namens de Staten-Generaal naar Stralsund af te vaardigen, conform de aan de gezant van deze stad gedane belofte. Essen, Noortwyck, Beaumont en Ploos moeten een instructie voor hem opstellen.