27/10/1628, 3

27/10/1628, 3

3 De magistraat van Genève bericht d.d. Genève 24 sept. onder meer dat de hertog van Savoye drie à vier mijl van zijn stad verblijft met vijftigduizend infanteristen en tweeduizend ruiters. De magistraat vreest dat de hertog zijn stad wil aanvallen.
HHM bespreken de brief met Z.Exc.