27/10/1628, 17

27/10/1628, 17

17 Vijgh en Terestein, afgevaardigden inzake de verbetering van de Rijn en IJssel, schrijven d.d. 's-Gravenwaard [Schenkenschans] 14/24 okt. dat het waterpeil van de rivieren is gedaald in vergelijking met enkele jaren geleden. Zij verzoeken HHM een regeling te treffen aangaande het inkorten van de kribben die tot nadeel van de rivieren in de Rijn en IJssel zijn gelegd. Ook moeten zij het bekrammen van de zandbergen naar hun oordeel regelen.
HHM geven de brief voor advies aan de RvS.