28/10/1628, 3

28/10/1628, 3

3 Essen, als plaatsvervanger van Feit, en Van der Dussen berichten met Bas en Ploos conform eerdere opdracht van HHM een bespreking te hebben gehad met de afgevaardigden van de stad Emden en van de boerenstand. Zij hebben Z.Exc. hierover ingelicht en deze heeft hen hedenmorgen met de andere afgevaardigden van alle provincies bij hem boven ontboden. Gezamenlijk hebben zij het verzoek van die van Emden besproken en besloten hoe men hen in de huidige omstandigheden tegemoet dient te treden. Aangezien dit belangrijke zaken betreft, waarvoor geheimhouding noodzakelijk is, vragen Essen en Van der Dussen of zij dit besluit in de volle vergadering moeten bekendmaken of dat zij gemachtigd worden het besluit aan de afgezanten van Emden en de boerenstand te openbaren.
HHM laten de afgevaardigden met Duyck, Beaumondt, Eisinga, Marten Albertsz. en Schaffer de in aanwezigheid van Z.Exc. en de gedeputeerden van de provincies opgestelde resolutie bekendmaken aan die van Emden en de boerenstand en hen wegsturen. Hierover mogen zij niet nader berichten in de vergadering.