28/10/1628, 4

28/10/1628, 4

4 De Directie van de Levantse Handel informeert HHM over een brief van Lambertus Verhaer d.d. Tunis 3 sept. Verhaer vraagt daarin om de volgende punten:
I Naar huis te worden teruggeroepen.
II Betaling van zijn achterstallige geld.
III Betaling van een Turk van wie Pynaecker geld van een wissel heeft ontvangen, waarvoor Verhaer zich borg heeft gesteld.
HHM zullen de commissie en alle relevante resoluties hierover opzoeken om te onderzoeken wie het traktement van Verhaer moet betalen.