28/10/1628, 8

28/10/1628, 8

8 Na resumptie van het op 5 sept. ingediende rekest van controleur Johan van Lint en erover te zijn bericht door de Admiraliteit te Amsterdam stemmen HHM in met de verhoging van diens gage met 100 gld. per jaar. Zij gelasten ontvanger Hoeffijser hem dit te betalen of bij het uitgeven van zijn rekening toe te kennen.