30/10/1628, 13

30/10/1628, 13

13 De binnengekomen Z.Exc. en de RvS dienen de door hen conform de behoefte van het land opgestelde petitie in. De provincies dienen hierin te consenteren vanwege de betaling van de kosten van de oorlog te water en te land in het komende jaar 1629, de aflossing van het op rente geleende geld en de betaling van het aan de koning van Denemarken toegezegde subsidie.
HHM bedanken Z.Exc. en de Raad. Naar oude gewoonte zal de petitie naar de provincies worden gestuurd met het verzoek hiermee in te stemmen voor aanvang van of tenminste aan het begin van 1629. Daartoe moeten zij regelen dat hun landdagen spoedig in november of uiterlijk december worden uitgeschreven. HHM verzoeken Z.Exc. en de Raad dit schriftelijk te ondersteunen. Aangezien de Staten van Gelderland in voorgaande jaren hun bijeenkomst hebben uitgesteld tot het voorjaar wordt afzonderlijk aan het Hof van Gelderland geschreven. Dit wordt verzocht minder tijd te nemen en de landdag voor november of uiterlijk december uit te schrijven, zodat er dan over de petitie kan worden besloten.
HHM bespreken of de door Z.Exc. en de RvS ingediende petitie voor 1629 moet worden verhoogd met het reeds aan die van Stralsund beloofde subsidie van 30.000 pond en eventueel later toegezegde bedragen.
HHM laten de Raad hiervoor te zijner tijd een afzonderlijke petitie opstellen om deze vervolgens aan de provincies te sturen.