31/10/1628, 15

31/10/1628, 15

15 Guillam van Noorenborch, handelaar in azuursteen, verzoekt om zonder over te laden drie schepen met stenen langs Lillo naar Antwerpen te mogen vervoeren.
HHM geven dit rekest voor advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten.