31/10/1628, 19

31/10/1628, 19

19 Secretaris Huigens adviseert namens de RvS over de op 27 okt. ontvangen brief van Vygh en Terestein.
HHM machtigen de Raad om zijn besluiten aangaande het verbeteren van de Rijn en IJssel door de afgevaardigden of een meerderheid van hen op de meest geschikte manier te laten uitvoeren. De heren van Gelderland verklaren echter dat dit onder leiding van het Hof van Gelderland dient te gebeuren.